در حال نمایش 5 نتیجه

چرخ ماهیگیری DAWA-AO-9000

1,250,000 تومان
 • چرخ ماهیگیری برند DAWA
 • مدل AO
 • سایز 9000
 • اسپول فلز
 • دسته فلز
 • تعداد بلبرین 18 عدد
 • دور گردش 4.9.1
 • وزن 690 گرم
 • دارای سیستم ضد برگشت AVS
 • نخ گیری
 • نخ سایز 0.40 : 360 متر
 • نخ سایز 0.45 : 280 متر
 • نخ سایز 0.60 : 220 متر

چرخ ماهیگیری برند QUNHAI مدل GB11000

1,750,000 تومان
 • چرخ برند QUNHAI
 • مدل GB
 • سایز 11000
 • وزن 700 گرم
 • تعداد بلبرینک 12+1
 • نخ گیری
 • نخ سایز 40 : 220 متر
 • نخ سایز 50 : 270 متر
 • نخ سایز 60 :180 متر
 • دور گردش 4:6:1
 • اسپول فلز
 • دسته فلز
 • دارای سیستم ضد برگشت AVS

چرخ ماهیگیری البا استار مدل xd9000

1,550,000 تومان
 • چرخ سورف برند ALBA STAR
 • مدل XD
 • سایز 9000
 • تعداد بلبرینگ 20+1
 • دور گردش 4.9.1
 • وزن 685 گرم
 • نخ گیری:
 • نخ سایز 40 : 360 متر
 • نخ سایز 45 : 280 متر
 • نخ سایز 60 : 220 متر
 • اسپول فلز
 • دسته فلز

چرخ سورف برند DEBAO تمام فلز 10000

1,950,000 تومان
 • چرخ برند DE BAO
 • سایز 10000
 • دور گردش 4.1.1
 • تعداد بلبرینگ 12+1
 • نخ گیری
 • نخ سایز 40 : 380 متر
 • نخ سایز 50 : 320 متر
 • نخ سایز 60 : 280 متر
 • وزن 615 گرم
 • اسپول فلز
 • دسته فلز
 • پایه فلز
 • طول اسپول 4 سانتیمتر
 • طول دسته 15 سانتیمتر
 • درگ 12 کیلوگرم

چرخ ماهیگیری کارپ کایدا پرو مدل combat8000

2,800,000 تومان
 • چرخ برند  KAIDA PRO
 • مدل  COMBAT
 • سایز 8000
 • دور گردش 4.1.1
 • تعداد بلبرینگ 9+1 عدد
 • تعداد بلبرینگ 9+1
 • وزن 640 گرم
 • نخ گیری
 • نخ سایز 40 : 370 متر
 • نخ سایز 45 : 290 متر
 • نخ سایز 50 : 210 متر